Trường IHTTI

Đôi nét về trường IHTTI Thụy Sĩ

Đôi nét về trường IHTTI Thụy Sĩ

IHTTI là trường duy nhất dạy về Quản lý và Thiết kế Khách sạn với tiêu chuẩn giảng dạy và những con người điều hành mang truyền thống đặc trưng của Thụy Sĩ