Tổng quan về philippines

Du học Anh văn – Sự lên ngôi của Philippines

Du học Anh văn – Sự lên ngôi của Philippines

Du học Philippines với giáo trình và môi trường Mỹ nhưng chi phí Đông Nam Á, tại sao không?

Chương trình tiếng anh cùng du học Philippines

Chương trình tiếng anh cùng du học Philippines

Phillipines sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, các hoạt động giáo dục, kinh tế, xã hội. Đặc biệt hơn tiếng Anh là ngôn ngữ chính được sử dụng bởi người Phillipines