Học viện STEi

Du học Singapore Thực tập hưởng lương tại nhà hàng, resort 5 sao cùng STEi

Du học Singapore Thực tập hưởng lương tại nhà hàng, resort 5 sao cùng STEi

Pháp luật Singapore không cho phép sinh viên quốc tế làm thêm, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm thu nhập một cách hợp pháp thông qua chương trình thực tập hưởng lương tại STEi.