Học viện SDH

Du học Singapore chương trình quản trị du lịch khách sạn của Học viện  D’Hospitality (SDH)

Du học Singapore chương trình quản trị du lịch khách sạn của Học viện D’Hospitality (SDH)

Học viện SDH chuyên đào tạo về ngành quản trị du lịch khách sạn. Học viện SDH cũng là một trong số ít trường của du học Singapore được cấp chứng nhận EduTrust