Du học Malaysia

Du học Malaysia ngành Y Trung Hoa tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Du học Malaysia ngành Y Trung Hoa tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Chương trình cử nhân du học Malaysia ngành Y Trung Hoa tại Đại Học Y Quốc Tế kết hợp hài hòa giữa lý thuyết khoa học căn bản về y khoa và thực hành lâm sàng

Du học Malaysia ngành nha khoa tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Du học Malaysia ngành nha khoa tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Chương trình nha khoa tại Đại Học Y Quốc Tế mang đến cho sinh viên du học Malaysia trải nghiệm ngành nghề thiết thực để sinh viên có thể phát triển nghề nghiệp

Du học Malaysia ngành ẩm thực dinh dưỡng tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Du học Malaysia ngành ẩm thực dinh dưỡng tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Chương trình cử nhân ngành ẩm thực dinh dưỡng tại Đại Học Y Quốc Tế giúp sinh viên thực tập trong các lĩnh vực về ẩm thực, dinh dưỡng cộng đồng và ẩm thực y học

Du học Malaysia ngành dược tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Du học Malaysia ngành dược tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Du học Malaysia chương trình cử nhân ngành dược tại Đại Học Y Quốc Tế rất đặc biệt vì sinh viên được cung cấp và trang bị những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

Du học Malaysia ngành khoa học y sinh tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Du học Malaysia ngành khoa học y sinh tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Ngành khoa học y sinh tại Đại Học Y Quốc Tế tập trung vào thực tập và học nghề, dự án nghiên cứu để giúp sinh viên du học Malaysia có trải nghiệm thực tiễn nhất

Du học Malaysia ngành công nghệ sinh học y khoa tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Du học Malaysia ngành công nghệ sinh học y khoa tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Công nghệ sinh học y khoa tại Đại Học Y Quốc Tế trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể sống và đối mặt những thách thức

Du học Malaysia ngành Y tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Du học Malaysia ngành Y tại trường Đại Học Y Quốc Tế

Ngành Y tại trường Đại Học Y Quốc Tế với chương trình kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho sinh viên du học Malaysia có trải nghiệm thực tế

Du học Malaysia ngành điều dưỡng tại Đại Học Y Quốc Tế

Du học Malaysia ngành điều dưỡng tại Đại Học Y Quốc Tế

Du học Malaysia ngành điều dưỡng tại Đại học IMU tạo ra những cơ hội cho người học xây dựng, phát triển một nền tảng lý thuyết và y học chuẩn mực, đúng đắn

Du học Malaysia chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh ngành marketing quốc tế

Du học Malaysia chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh ngành marketing quốc tế

Chương trình MBA International Marketing được thiết kế giúp cho người học thực hành những kiến thức được học như chiến lược, marketing, tài lãnh đạo, tài chính

Du học Malaysia chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh ngành quản lý nguồn nhân lực quốc tế

Du học Malaysia chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh ngành quản lý nguồn nhân lực quốc tế

Chương trình MBA International Human Resource Management cung cấp kiến thức về chiến lược kinh doanh, tài lãnh đạo cùng với chương trình quản lý nguồn nhân lực