Đại học Zurich

Học tài chính ngân hàng tại Đại học Zurich

Học tài chính ngân hàng tại Đại học Zurich

Thụy Sĩ tập trung nhiều ngân hàng uy tín nhất thế giới. Khi học tại Đại học Zurich sinh viên sẽ có cơ hội tương tác với giới chuyên môn (tài chính – ngân hàng)