Đại học Kansas

Giới thiệu Đại học Kansas (KU) và cuộc sống tại KU

Giới thiệu Đại học Kansas (KU) và cuộc sống tại KU

Đại học Kansas (KU) được thành lập từ năm 1865, là trường đại học công lập lớn nhất tiểu bang Kansas (Hoa Kỳ) với khoảng 27,784 sinh viên đăng ký theo học