Đại học IMI

Du học Thụy Sĩ cùng trường IMI

Du học Thụy Sĩ cùng trường IMI

Du học Thụy Sĩ trường IMI University Center có lịch sử đào tạo về du lịch khách sạn từ hơn 20 năm nay, trường được mở và quản lí bởi những người dân bản địa