Cao đẳng Reliance

Du học Malaysia - Sinh viên nói gì về Cao đẳng Reliance?

Du học Malaysia - Sinh viên nói gì về Cao đẳng Reliance?

Các chương trình tại Cao đẳng Reliance không chỉ cung cấp kiến thức mà còn cả các kỹ năng và khả năng để sinh viên bước vào thế giới việc làm. Chương trình của trường có giá trị đáng kể và uy tín với các nhà tuyển dụng.

Du học Malaysia tại Cao đẳng Reliance, nhận bằng quốc tế

Du học Malaysia tại Cao đẳng Reliance, nhận bằng quốc tế

Sinh viên theo học chuyên ngành Du lịch và Khách sạn tại Cao đẳng Reliance ngoài cơ hội việc làm tại Group Resort Reliance còn có thể chuyển tiếp sang các trường Đại học tốp đầu tại Anh và Ba Lan

Du học Malaysia ngành truyền thông đại chúng tại trường Cao đẳng Reliance

Du học Malaysia ngành truyền thông đại chúng tại trường Cao đẳng Reliance

Ngành truyền thông đại chúng tại trường Cao đẳng Reliance chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết cho việc nghiên cứu nâng cao về sản phẩm truyền thông

Du học Malaysia ngành quản lý sự kiện tại trường Cao đẳng Reliance

Du học Malaysia ngành quản lý sự kiện tại trường Cao đẳng Reliance

Chương trình tại Cao đẳng Reliance trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để hoạt động như một trợ lý hoặc người quản lý hay tự mình tiếp nhận các sự kiện

Du học Malaysia ngành quản trị kinh doanh tại trường Cao đẳng Reliance

Du học Malaysia ngành quản trị kinh doanh tại trường Cao đẳng Reliance

Chương trình quản trị kinh doanh tại Reliance được thiết kế để trang bị cho bạn sự nhạy bén kinh doanh trong môi trường năng động và cạnh tranh ngày nay

Tổng quát về chương trình và đặc điểm nổi bật của trường Reliance

Tổng quát về chương trình và đặc điểm nổi bật của trường Reliance

Đặc điểm nổi bật tại Reliance là chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho sự sáng tạo, thúc đẩy hiệu suất và cung cấp các kinh nghiệm học tập tốt nhất cho sinh viên

Du học Malaysia đảm bảo 100% tốt nghiệp ra trường có việc làm

Du học Malaysia đảm bảo 100% tốt nghiệp ra trường có việc làm

Du học Malaysia tại Cao đẳng Reliance kinh nghiệm làm việc là một phần bắt buộc của chương trình, đảm bảo có việc 100% cho sinh viên tốt nghiệp ra trường