Cao đẳng cộng đồng Peninsula

Cao đẳng cộng đồng Peninsula

Cao đẳng cộng đồng Peninsula

Peninsula được thành lập năm 1961, là 1 trong 34 trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật của bang Washington với khu học xá chính tại thành phố Port Angeles