Cao đẳng cộng đồng Lane

Cao đẳng cộng đồng Lane (tiếp theo)

Cao đẳng cộng đồng Lane (tiếp theo)

Có những vấn đề bạn có thể giải quyết nhưng cũng có những lúc bạn không thể giải quyết. Hiểu được điều đó Lane đã có những đội ngũ tận tâm giúp đỡ sinh viên

Du học Mỹ: Chương trình học tại Lane

Du học Mỹ: Chương trình học tại Lane

Hơn 92.000 sinh viên quốc tế và hơn 45% sinh viên tại Mỹ chọn con đường theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng như bước khởi đầu cho bằng đại học của họ

Cao đẳng cộng đồng Lane

Cao đẳng cộng đồng Lane

Lane được sáng lập vào năm 1964. Lane đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu cho các chương trình sáng tạo của mình cũng như chất lượng giảng dạy cao